MAMOKATRA

Ny famokarana Rakoto tsy hoe : miasa tany ihany dia mamboly avy eo

Fa mba jereo, ny asan’ireo Mpampianatra ireo

Tsy vitan’ny mahay fa mila mitady fomba fampitàna

Hahaizan’ireto zanakin’ny tanàna,  ny abidia sy ny kajy

Kanefa anie jereo, tsy misy mpankasitraka, na izaho na ianareo!

Amiko, ireo Mpampianatra ireo no mpamokatra tena hikoizana

Tsy mitandro hasasarana, asa mendrika feno fahafoizana

 

Amiko, raha hampandroso firenena, ireo Mpampianatra jerena

Aza avela mahonena ho trotraka ambony ihany

Ireo no manala ny habadona mandrendrika ny tany.

Raha firenena ohatra antsika mbola marisarisa ny fanodinana akora

Manjaka ny ramatahora sy ny didiko fehy lehibe,  toa tsy ho moramora…

Aleo mampita fahaizana, manitatra fahalalàna hahaizana manavaka ny ratsy sy ny tsara

Ny mpamokatra an’ireo, ny Mpampianatra ihany

Asa soa tsy manam-paharoa, mampianatra ny tsara, mampianatra ny soa.

Mampianatra an’i Kala, mampianatra an’i Zo…

 

O Rakoto ô! Mbola asa famokarana ihany koa

Ny manoratra, mandahatra ny teny tsy hanam-paharoa

Ho fanoitra hanova ny fisainana, hanatsara ny fiainana

Hanoroana ny hafa, ny lalana hizorana, ny tanjona hifotorana

Ireny asa famokarana amina haino aman-jery ireny

Dia niandoha avy amin’ny eritreritra sy nofinofy, ka lasa teny

Lasa sary, lasa tantara mamelona ny saina efa maharary…

 

O Rakoto ô! Izay rehetra atao ka manabe ny olona

Manampy azy hitolona sy hikononkonona

Ho henika fahavononana hiatrika fiainana

Dia efa famokarana, mampijoro ny hafa

Manatanjaka ny saina hitondra fivoarana…

Rafilandy

Zarazara hoditra mirona mankany amin'ny mainty, Mirefy iray metatra sy efatra ambin'ny fitopolo sentimetatra. Tia fanantanjahantena, tia mamaky boky amin'ny teny malagasy, mpamaky ny gazety lakroa. Katolika tsy azo hozongozonina. Tia misakafo ary tia mandehandeha amin'ny toerana tsy mbola nolalovana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *