MANAHY AHO

                                       MANAHY AHO

Manahy aho fa… ny fisandratana 2030

Hampiakatra ny solika ho avo telo heny ny roa arivo Hampandeha an-tongotra ny mponin’Antananarivo

Ka ho miliara dera ireo mpandraharaha mpanera

Manahy aho fa… ny finiavana hahatafavoaka an’i Madagasikara Hamoaka indray ireo sisa kitay any ambanivohitray

Ka hosoloina fitaratra mijery masoandro

Ny fanamasahana ny kaly isan’andro

Manahy aho fa…. tsy misy ho sahy Hanao tsia… raha manaiky ny besinimaro

Hisafidy ny fahamarinana hialana amin’ny fahantrana

Fa aleo miray tsikombakomba miara mikolikoly amin’ny daholo be

Manahy aho fa… mandritra ny andro fampielezan-kevitra

Ho sodokan’ny androany sy ny eo no ho eo ihany ka ho simba Ny ampara-hatokin’ny Malagasy ka ny safidy ho tandrevaka Satria hifidy loko izay hita fa marevaka

Manahy aho fa… Izay filoha ho lany eo

Mbola hampanjaka risoriso izay mamotika ny ampitso

Ka… ho mbola, ho saribakolim-bazaha lalaovin-tanàna

Havia sy havanana.

Manahy aho fa… tsy handry fahalemana i            Madagasikara Raha mbola be karama noho ny mpampianatra ny mpitandro ny filaminana

Ka mbola mihinana tsikelikely, mamelively, mandoto manoto amin’ny tandroka ireo valala kely vozona mitrongy voaozona. Manahy aho fa… raha mbola maro ny mitonantonana

Miandry vatsin’ankohonana vao homana

Dia mila miomankomana

Fa betsaka ny ho fatin’ny hanohanana mialoha ny mitatao vovonana

Manahy aho fa… ho ritra ny aingam-panahy

Satria mandeha mafy loatra ireo izay tia hivoatra

Ka mandrakotra ny maso sy ny sofina

Ka malaky mampadroatra ny ronono tsy notsofina

Manahy aho fa… ny teny Malagasy mety tsy hilamina

Raha mbola miteny teny indramina, raha mbola lany andro mitady izay hoanina

Ka tsy hanam-potoana hamoronana SLAM!

 

#Rafilandy be fiahiana 03/07/2018 – 14:22

Read More